Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Nối Dây Tình Duyên

-= Nối Dây Tình Duyên =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 | Áp dụng S1 - S197
Nhiệm vụ (không reset)
Điều kiệnPhần thưởng
Thăm Phủ Đệ 2 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Túi Điểm Rèn-Lớn*5
Cống hiến bang 100 vạnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10EXP Đơn-Lớn*5
Thắng phó bản bất kỳ 20 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Lực Đơn*5
Tạo lại 5 lần Truyện KýTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*10Dưỡng Tâm Đơn *5
Rung cây tiền 1 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Đồ *2
Rung cây tiền 5 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*20Chìa Thần Bí *2
Rung cây tiền 10 lầnTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*30Quà Tiềm Năng *2