Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Thời Trang Tím Mới

-= Thời Trang Tím Mới =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 | Áp dụng S1 - S197
Nhận thời trang Thiên Yết
Điều kiệnPhần thưởng
Thăm Phủ Đệ 2 lầnKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2Túi 50 Thông Bảo*1
Cống hiến bang 100 vạnKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Nấu 2 món ănKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Thắng phó bản bất kỳ 20 lầnKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2Tinh Lực Đơn*1
Tạo mới TKKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Thân mật quyền quýKim Cương*5Đỉnh Bạc Lớn*2Thái Âm Cảm Ứng*1