Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 | Áp dụng S1 - S197
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Chìa Thần Bí*120%604820
Hộp Tấn Công-Thú20%20816610
Hộp Phòng Thủ-Thú20%20816610
EXP Đơn-Siêu*520%10080100
Dương Chi Tiên Lộ*140%39923920
Túi Tài Nguyên Siêu*120%18014410
Lò Tách-Cao20%5984785
Exp đơn thú20%40032020
Đá Phật Thủ20%504010
Đá Quan Âm20%18014410
Tơ Duyên20%665310