Chuỗi Sự Kiện Tuần (10h 2/4 - 4/4)
01-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10h 2/4-4/4 Áp dụng S1 - S193
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*5Tinh Thần Nguyên*1Vòng Sáng *3 
200200 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*15Tinh Thần Nguyên*1Vòng Sáng *5 
388400 VàngQuà Tiềm Năng*1Cá*25Tinh Thần Nguyên*1Vòng Sáng *8 
800800 VàngQuà Tiềm Năng*2Cá*50Tinh Thần Nguyên*1Vòng Sáng *10 
12001200 VàngQuà Tiềm Năng*3Cá*75Tinh Thần Nguyên*1Vòng Sáng *15 
20002000 VàngQuà Tiềm Năng*5Cá*125Tinh Thần Nguyên*2Vòng Sáng *25Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngQuà Tiềm Năng*10Cá*250Tinh Thần Nguyên*4Vòng Sáng *30Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngQuà Tiềm Năng*15Cá*425Tinh Thần Nguyên*6Vòng Sáng *50Đá Thức Tỉnh*7