Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá

-= Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá =-

Thời gian:
  • 11/1 - 14/1 | Áp dụng S1 - S187
Lưu ý:
  • Các vật phẩm đã có rồi, nếu đổi nữa sẽ chỉ hiển thị 1 lần. Các Chủ nhân lưu ý
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi trong ngày
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lên1
Vàng*1Hộp Đá Siêu*3Vip 4 trở lên1
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lên1
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*1Vip 10 trở lên1
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên2
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên5
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên2
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3
Vàng*100Thẻ Bánh Ú Nhỏ (Tùy)Vip 2 trở lên5
Vàng*100Thẻ Bánh Trôi Nếp (Tùy)Vip 2 trở lên5
Vàng*130Thẻ Bánh Ú Nhỏ (Chủ)Vip 5 trở lên5
Vàng*130Thẻ Bánh Trôi Nếp (Chủ)Vip 5 trở lên5
Vàng*79Quà Thẻ Tùy Tùng*1VIP 0 Trở lên5
Vàng*59Quà Thẻ Tùy Tùng*1Vip 5 trở lên5
Vàng*99Quà Tiềm Năng*1Vip 2 trở lên2
Vàng*99Quà Tiềm Năng*1Vip 10 trở lên5