Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

Nạp Tích Lũy 4 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 4 Ngày =-

Thời gian:
  • 11/1 - 14/1 | Áp dụng S1 - S187
Nội dung:
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Hoa Lời Yêu Thương*10Đá Thức Tỉnh*2Tinh Thần Nguyên*2
800Hoa Lời Yêu Thương*20Tinh Thần Nguyên*3Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Lời Yêu Thương*30Dương Chi Tiên Lộ*2Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hoa Lời Yêu Thương*40Quả Thần Bí*5Quẻ Từ*20
4000Dương Chi Tiên Lộ*3Tinh Thần Nguyên*5Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Dương Chi Tiên Lộ*4Đá Luyện*2
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Đột Phá Trang Bị *40
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*20Quy Giáp*100Quà Thiên Toàn*1
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*30Uy Hổ Kỳ*1Quà Bộ Thiên Toàn*1
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*100Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Thôi Oanh Oanh*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1