Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

Thời trang Tím mới

-= Thời trang Tím mới =-

Thời gian:
  • 11/1 - 14/1 | Áp dụng S1 - S187
Nhận thời trang Vũ Khúc
Điều kiệnPhần thưởng
Thăm Phủ Đệ 2 lầnHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2Túi 50 Thông Bảo*1
Cống hiến bang 100 vạnHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Nấu 2 món ănHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Thắng phó bản bất kỳ 20 lầnHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2Tinh Lực Đơn*1
Tạo mới TKHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2EXP Đơn-Lớn*2
Thân mật quyền quýHồng Đỏ*3Đỉnh Bạc Lớn*2Thái Âm Cảm Ứng*1
Rung Cây Tiền nhận quà
 1 lần
 5 lần
 10 lần
Hồng Đỏ*5Đỉnh Bạc Lớn*2Thái Âm Cảm Ứng*1
Hồng Đỏ*7Đỉnh Bạc Lớn*3Huyền Thiên Lục*1
Hồng Đỏ*10Đỉnh Bạc Lớn*4Đá EXP Thời Trang*1