Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/01 - 14/01)
10-01-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S187
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Đá Giảm ST Lv720%660052801
Đá Giảm ST Lv620%220017601
Đá Tăng ST Lv720%660052801
Đá Tăng ST Lv620%220017601
Hoa Hẹn Ước*155%334414993
Hoa Ngôi Sao Bay*155%334414993
Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ*155%334414993
Hoa Vũ Điệu*155%334414993
Hoa Kim Kê Báo Hiểu52%5202505
Hoa Hạt Đậu50%2001005