Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/4-13/4)
10-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 11/4-13/4 Áp dụng S1 - S193
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Quy Giáp*4Hoa Ngôi Sao Nhỏ*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Quy Giáp*4Hoa Ngôi Sao Nhỏ*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *3Quy Giáp*6Hoa Ngôi Sao Nhỏ10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *5Quy Giáp*6Hoa Ngôi Sao Nhỏ*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *7Quy Giáp*10Hoa Ngôi Sao Nhỏ*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá Đột Phá Trang Bị *10Quy Giáp*10Hoa Ngôi Sao Nhỏ*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá Đột Phá Trang Bị *16Quy Giáp*14Hoa Ngôi Sao Nhỏ*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá Đột Phá Trang Bị *30Quy Giáp*20Hoa Ngôi Sao Nhỏ*200Đá Thức Tỉnh*7