Chuỗi Sự Kiện Tuần (12.3 - 14.3)
11-03-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 12/3-14/3 Áp dụng S1 - S191
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đóa Hồng*5Hoa Băng Giá*3Đá Luyện*1 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đóa Hồng*15Hoa Băng Giá*5Đá Luyện*1 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đóa Hồng*25Hoa Băng Giá*10Đá Luyện*1 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đóa Hồng*50Hoa Băng Giá*20Đá Luyện*1 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đóa Hồng*75Hoa Băng Giá*50Đá Luyện*2 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đóa Hồng*125Hoa Băng Giá*100Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đóa Hồng*250Hoa Băng Giá*150Đá Luyện*4Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đóa Hồng*425Hoa Băng Giá*200Đá Luyện*7Đá Thức Tỉnh*7