Chuỗi Sự Kiện Tuần (12/7 - 14/7)
11-07-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 12/7 - 14/7 Áp dụng: S1 - S201
Số Vàng nạpQuà
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Chìa Thần Bí*50Tinh Thần Nguyên*2Đá Thức Tỉnh*2
800Vé Trò Chơi*20Tinh Thần Nguyên*3Quà Tiềm Năng*5
1200Xẻng Lạc Dương*50Bùa Tẩy Luyện Cao*10Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Đá Đột Phá Trang Bị*50Quà Tiềm Năng*10Đá Luyện*5
4000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Hoa Khai Phú Quý*300Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Xẻng Lạc Dương*100
6750Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*30Tinh Thần Nguyên*20
13500Hồn Vũ Văn Thái*10Đá Chân Tiên*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Vũ Văn Thái*20Đá Chân Tiên*2Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Vũ Văn Thái*30Uy Hổ Kỳ*1Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Vũ Văn Thái*150Quà Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Hồn Vũ Văn Thái*250Giầy Tinh Hán *1Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1