1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/11 - 15/11)
12-11-2018

Nạp Vàng x2

-= Nạp Vàng x2 =-

Thời gian: 13/11 : Áp dụng S1 - S182 | 14/11 - 15/11 : Áp dụng S1 - S183
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *2Hoa Ngôi Sao Nhỏ*3Hộp Quà*5Đá Luyện*1
200200 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *2Hoa Ngôi Sao Nhỏ*5Hộp Quà*15Đá Luyện*1
388400 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *3Hoa Ngôi Sao Nhỏ*10Hộp Quà*25Đá Luyện*1
800800 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *5Hoa Ngôi Sao Nhỏ*20Hộp Quà*50Đá Luyện*1
12001200 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *7Hoa Ngôi Sao Nhỏ*50Hộp Quà*75Đá Luyện*2
20002000 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *10Hoa Ngôi Sao Nhỏ*100Hộp Quà*125Đá Luyện*2
40004000 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *16Hoa Ngôi Sao Nhỏ*150Hộp Quà*250Đá Luyện*4
67506750 VàngĐá Đột Phá Trang Bị *30Hoa Ngôi Sao Nhỏ*200Hộp Quà*425Đá Luyện*7