Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

BXH Tiêu Phí Danh Hiệu Đấu Tuyết

-= BXH Tiêu Phí Danh Hiệu Đấu Tuyết =-

Thời gian:
  • 14/4-16/4 Áp dụng S1 - S193
  • Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Danh hiệu Đấu Tuyết (Vĩnh viễn)Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*5Hộp Mảnh-Thần*40
Top 2Đá Thiên Thạch Cổ*2Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*5Hộp Mảnh-Thần*30
Top 3Đá Thiên Thạch Cổ*2Đá Giảm ST Lv6*2Đá Thức Tỉnh*5Hộp Mảnh-Thần*20
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Hộp Mảnh-Thần*10
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Hộp Mảnh-Thần*10
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*4Hộp Mảnh-Thần*5
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*3Hộp Mảnh-Thần*5
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*3Hộp Mảnh-Thần*3
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Hộp Mảnh-Thần*3
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Hộp Mảnh-Thần*3

Danh HiệuThuộc tính cộng thêm
Đấu TuyếtCông + 4200, Thủ + 4124, HP +11500