Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Nạp Liên Tục 5 ngày

-= Nạp Liên Tục 5 ngày =-

Thời gian:
  • 14/4-18/4 | Áp dụng S1 - S193
Mỗi ngày nạp 200 vàngPhần Thưởng 
Ngày 1 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*1Vàng*100Tên Ái Tình*3Đá Đột Phá Trang Bị*10
Ngày 2 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*2Vàng*100Tên Ái Tình*3Đá Thức Tỉnh*2
Ngày 3 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*3Vàng*100Tên Ái Tình*3Quà Tiềm Năng*5
Ngày 4 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*7Tên Ái Tình*3Đá Thức Tỉnh*2
Ngày 5 nạp 200 vàng nhậnQuà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*10Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Thức Tỉnh*3