Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Nạp Tích Lũy 3 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 3 Ngày =-

Thời gian:
  • 14/4-18/4 Áp dụng S1 - S193
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Đá Thức Tỉnh*2Tinh Thần Nguyên*1Đá EXP thời trang *3
800Hộp Kiểu Tóc Tinh HàĐá EXP thời trang *4Đá luyện*1
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Hộp Nội Đơn Lv3*3Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hộp Phụ Kiện Tình HàTinh Thần Nguyên*2Quẻ Từ*20
4000Quẻ Từ*30Đá EXP thời trang *10Hộp Sách KN Cao*1
6750Hộp Trang Sức Tinh HàĐá EXP thời trang *15Đá Luyện*1
13500Hộp Đầu Sức Tình HàĐá Chân Tiên*1Đá EXP thời trang *20
20000Hộp Y Phục Tinh HàĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *32
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Quà Tiềm Năng*30
40000Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Hộp Mảnh-Thần*60
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Quà Tiềm Năng*50