Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Nạp tích lũy 600 mỗi ngày (Phúc lợi)

-= Nạp tích lũy 600 mỗi ngày (Phúc lợi)  =-

Thời gian:
  • 14/4 | Áp dụng S1 - S193
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
600Quà Tiềm Năng*5Vàng*300Tên Ái Tình*5Uy Hổ Kỳ*1Hoa Phi Hoa Luyến Luyến *1Đá Luyện*2

-= Nạp tích lũy 600 mỗi ngày (Phúc lợi)  =-

Thời gian:
  • 15/4-18/4 | Áp dụng S1 - S193
Số Vàng Nạp tích lũyPhần thưởng
600Quà Tiềm Năng*5Vàng*200Tên Ái Tình*5Đá Luyện*2Đá Đột Phá Trang Bị*20