Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 14/4-15/4 và 18/4 Áp dụng: S1-193
  • 16/4-17/4 Áp dụng: S1-193 ( Trừ S136, 149, 154, 165, 173 )
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá EXP Thời Trang*1Trống*1 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá EXP Thời Trang*2Trống*1 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá EXP Thời Trang*4Trống*2 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*2Đá EXP Thời Trang*8Trống*2 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*3Đá EXP Thời Trang*12Trống*4 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Quà Tiềm Năng*5Đá EXP Thời Trang*20Cổ Vũ*1Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*10Đá EXP Thời Trang*40Cổ Vũ*2Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Quà Tiềm Năng*15Đá EXP Thời Trang*70Cổ Vũ*4Đá Thức Tỉnh*7