Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Thần Tình Yêu

-= Thần Tình Yêu =-

Thời gian:
  • 14/4-18/4 | Áp dụng S1 - S193
Phần thưởng điểm (trao qua thư khi hoàn thành 1 trò chơi)
Điểm đạt đượcPhần thưởng khi dùng Tên Ái Tình
1 - 49Thẻ Quà Cupid*1Tinh Đồ*1Đĩnh Bạc Lớn*3
50 - 99Thẻ Quà Cupid*2Tinh Đồ*2Đĩnh Bạc Lớn*5
100 - 124Thẻ Quà Cupid*3Tinh Đồ*3Đĩnh Bạc Lớn*8
125 - 999Tinh Thần Nguyên*1Tinh Đồ*4Đĩnh Bạc Lớn*10

Phần thưởng xếp hạng (trao qua thư khi kết thúc sự kiện)
TOPPhần thưởng BXH cuối sự kiện
1Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2Đá Đột Phá Trang Bị*50
2- 3Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Đột Phá Trang Bị*30
4 - 10Tinh Thần Nguyên*15Đá Tăng ST Lv6*1Đá Đột Phá Trang Bị*20
11 - 20Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv5*1Đá Đột Phá Trang Bị*10