Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/4-18/4)
13-04-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ

-= Ưu Đãi Hạn Giờ  =-

Thời gian:
  • 14/4-18/4 | Áp dụng S1 - S193
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
14/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 vàngĐá Chân Tiên*21 vàng1
15/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 vàngQuà Tiêu Tương*11 vàng1
16/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 vàngQuà Tiềm Năng*301 vàng1
17/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 vàngQuà Thiên Toàn*11 vàng1
18/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 vàngQuà Tiềm Năng*301 vàng1