Chuỗi Sự Kiện Tuần (14/5 - 20/5)
13-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/05 - 16/5 Áp dụng: S1-195
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí*2Quy Giáp*4Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Lời Yêu Thương*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí*2Quy Giáp*4Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Lời Yêu Thương*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí*4Quy Giáp*6Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Lời Yêu Thương*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí*8Quy Giáp*6Đặc tính tăng hoàng*2Hoa Lời Yêu Thương*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Thần Bí*12Quy Giáp*10Đặc tính tăng hoàng*3Hoa Lời Yêu Thương*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Chìa Thần Bí*20Quy Giáp*10Đặc tính tăng hoàng*6Hoa Lời Yêu Thương*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Chìa Thần Bí*40Quy Giáp*14Đặc tính tăng hoàng*12Hoa Lời Yêu Thương*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Chìa Thần Bí*60Quy Giáp*20Đặc tính tăng hoàng*20Hoa Lời Yêu Thương*200