Chuỗi Sự Kiện Tuần (15.3 - 18.3)
14-03-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 15/3-18/3 Áp dụng S1 - S191
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuà Tiềm Năng*1Du Xuân*5Đá Luyện*1Hoa Lạc Vũ*3 
200200 VàngQuà Tiềm Năng*1Du Xuân*10Đá Luyện*1Hoa Lạc Vũ*5 
388400 VàngQuà Tiềm Năng*1Du Xuân*20Đá Luyện*1Hoa Lạc Vũ*10 
800800 VàngQuà Tiềm Năng*2Du Xuân*30Đá Luyện*1Hoa Lạc Vũ*20 
12001200 VàngQuà Tiềm Năng*3Du Xuân*60Đá Luyện*2Hoa Lạc Vũ*50 
20002000 VàngQuà Tiềm Năng*5Du Xuân*100Đá Luyện*2Hoa Lạc Vũ*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngQuà Tiềm Năng*10Du Xuân*180Đá Luyện*4Hoa Lạc Vũ*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngQuà Tiềm Năng*15Du Xuân*300Đá Luyện*7Hoa Lạc Vũ*200Đá Thức Tỉnh*7