Chuỗi Sự Kiện Tuần (16/11 - 22/11)
15-11-2018

Nạp Vàng x2

-= Nạp Vàng x2 =-

Thời gian: 16/11 - 17/11 : Áp dụng S1 - S182 | 18/11 - 19/11 : Áp dụng S1 - S183
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Đồ*1Tương Ớt*1Đá EXP Thời Trang*1Đá Luyện*1Lương Nhân Lệnh*1
200200 VàngTinh Đồ*2Tương Ớt*2Đá EXP Thời Trang*2Đá Luyện*1Lương Nhân Lệnh*2
388400 VàngTinh Đồ*4Tương Ớt*4Đá EXP Thời Trang*4Đá Luyện*1Lương Nhân Lệnh*2
800800 VàngTinh Đồ*8Tương Ớt*8Đá EXP Thời Trang*8Đá Luyện*1Lương Nhân Lệnh*4
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*12Đá EXP Thời Trang*12Đá Luyện*2Lương Nhân Lệnh*6
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Tương Ớt*20Đá EXP Thời Trang*20Đá Luyện*2Lương Nhân Lệnh*10
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Tương Ớt*40Đá EXP Thời Trang*40Đá Luyện*4Lương Nhân Lệnh*20
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Tương Ớt*70Đá EXP Thời Trang*70Đá Luyện*7Lương Nhân Lệnh*30