Chuỗi Sự Kiện Tuần (17/5 - 20/5)
16-05-2019

BXH Vui Vẻ Tiểu Kiều & Tử Phu

-=  BXH Vui Vẻ Tiểu Kiều & Tử Phu =-

Thời gian:
  • 1h05 ngày 17/5 - 19/5 | Áp dụng S1 - S195
  • 1h ngày 20/4 trao quà
Hoa Băng Giá
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Tiểu Kiều*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Tiểu Kiều*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Tiểu Kiều*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Tiểu Kiều*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5