Chuỗi Sự Kiện Tuần (17/5 - 20/5)
16-05-2019

Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá

-= Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá =-

Thời gian:
  • 17/5 - 20/5 | Áp dụng S1 - S195
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi
Sắc Phong Lệnh Thấp *48 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Sơ *8 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Cao*3 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Thiên*10 + Bạc 100000Sắc Phong Lệnh Cổ *1VIP 0 Trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1299Liên ĐăngVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Thúy DiệpVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Tử DạVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Giang Thôn vấn ThiếuVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Khung Chat Tình YêuVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Hồng ThầnVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Alaska*1VIP 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Husky*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Cún Tuyết*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Chihuahua*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*4Vip 10 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3 lần mỗi ngày
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Vàng*500Tiểu Hương Sắc Hoàng Tử*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*500Tiểu Hương Sắc Công Chúa*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*500Hồng Nhan Hoàng tử*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*500Hồng Nhan Công Chúa*1VIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần