Chuỗi Sự Kiện Tuần (17/5 - 20/5)
16-05-2019

Đua TOP Thả Diều Bang LSV

-=  Đua TOP Thả Diều Bang LSV =-

Thời gian:
  • 17/5 - 21/5 | Áp dụng S1 - S195
  • 17/5 - 18/5: chế tạo diều
  • 19/5 - 21/5: đua thả diều
Quà thưởng trao thêm sau khi kết thúc sự kiện
TOPPhần thưởng
TOP1: Quà Bộ Tiêu Tương*2, Đá Thức Tỉnh*15, Đá Linh Thú*20, Đá Hợp Tâm Thú Cưng*10, EXP Đơn Chí Tôn*99, Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*3
TOP2-3:Quà Bộ Tiêu Tương*1, Đá Thức Tỉnh*10, Đá Linh Thú*10, Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5, EXP Đơn Chí Tôn*49, Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*2
TOP4-10:Quà Tiêu Tương*1, Đá Thức Tỉnh*5, Đá Linh Thú*10, Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3, EXP Đơn Chí Tôn*29, Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*1