Chuỗi Sự Kiện Tuần (17/5 - 20/5)
16-05-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 17/5 - 20/5 | Áp dụng S1 - S195
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
17/5Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Tiêu Tương*11 vàng1
18/5Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Thiên Toàn*11 vàng1
19/5Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Tiêu Tương*11 vàng1
20/5Nạp ít nhất 80 vàngĐá Linh Thú*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngTinh Thần Nguyên*11 vàng1
Nạp ít nhất 80 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*51 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Thiên Toàn*11 vàng1