Chuỗi Sự Kiện Tuần (18/6 - 20/6)
17-06-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 18/6 - 20/6 Áp dụng: S1-198
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*5Trống*1Đá EXP Thời Trang*1Hoa Khai Phú Quý*3
200200 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*10Trống*1Đá EXP Thời Trang*2Hoa Khai Phú Quý*5
388400 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*20Trống*2Đá EXP Thời Trang*4Hoa Khai Phú Quý*10
800800 VàngĐá Luyện*1Du Xuân*30Trống*2Đá EXP Thời Trang*8Hoa Khai Phú Quý*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Du Xuân*60Trống*4Đá EXP Thời Trang*12Hoa Khai Phú Quý*50
20002000 VàngĐá Luyện*2Du Xuân*100Cổ Vũ*1Đá EXP Thời Trang*20Hoa Khai Phú Quý*100
40004000 VàngĐá Luyện*4Du Xuân*180Cổ Vũ*2Đá EXP Thời Trang*40Hoa Khai Phú Quý*150
67506750 VàngĐá Luyện*7Du Xuân*300Cổ Vũ*4Đá EXP Thời Trang*70Hoa Khai Phú Quý*200