Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Bay Nhảy

-= Bay Nhảy =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 | Áp dụng S1 - S194
Nhiệm vụ (không reset)
Kỳ ngộ 20 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Túi Ng.Liệu-Cao*5Vòng Sáng 2000*2
Câu Cá 200 lầnEXP Đơn Siêu*2Đĩnh Bạc Lớn*2Vòng Sáng 2000*2
Tặng hoa 10 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*5Vòng Sáng 2000*2
Khiêu chiến 5 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*10Vòng Sáng 2000*2
Tham gia Cây Tiền 20 lầnĐĩnh Bạc Lớn*2Dưỡng Tâm Đơn*10Vòng Sáng 2000*3
Tạo mới 1 truyện kýTúi Ng.Liệu-Cao*5Đá Giảm ST Lv4*1Vòng Sáng 2000*2