Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 Áp dụng S1 - S194
Số Vàng nạpQuà
388Hoa Băng Giá*10Vòng Sáng *20Đá Thức Tỉnh*2
800Hoa Băng Giá*20Vòng Sáng *30Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Băng Giá*30Vòng Sáng *50Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hoa Băng Giá*40Quà Tiềm Năng*10Quẻ Từ*20
4000Tinh Thần Nguyên*5Đá Thức Tỉnh*5Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Hoắc Quyết*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Hoắc Quyết*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Hoắc Quyết*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Hoắc Quyết*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Hoắc Quyết*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1