Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 Áp dụng: S1-194
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Vòng Sáng *3Hoa Băng Giá*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Vòng Sáng *5Hoa Băng Giá*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *3Vòng Sáng *8Hoa Băng Giá*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *5Vòng Sáng *10Hoa Băng Giá*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *7Vòng Sáng *15Hoa Băng Giá*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá Đột Phá Trang Bị *10Vòng Sáng *25Hoa Băng Giá*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá Đột Phá Trang Bị *16Vòng Sáng *30Hoa Băng Giá*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá Đột Phá Trang Bị *30Vòng Sáng *50Hoa Băng Giá*200Đá Thức Tỉnh*7