Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Nối Dây Tình Duyên

-=  Nối Dây Tình Duyên =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 | Áp dụng S1 - S194
Nhiệm vụ (không reset)
Điều kiệnPhần thưởng
Thăm Phủ Đệ 2 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Túi Điểm Rèn-Lớn*5
Cống hiến bang 100 vạnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10EXP Đơn-Lớn*5
Thắng phó bản bất kỳ 20 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Lực Đơn*5
Tạo lại 5 lần Truyện KýTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*10Dưỡng Tâm Đơn *5
Rung cây tiền 1 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Đồ *2
Rung cây tiền 5 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*20Chìa Thần Bí *2
Rung cây tiền 10 lầnTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*30Quà Tiềm Năng *2