Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 Áp dụng S1 - S194
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Tơ Duyên *1Tinh Đồ*3Hoa Băng Giá*5
400Tơ Duyên *1Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Băng Giá*10
800Tơ Duyên *2Tinh Thần Nguyên*1Hoa Băng Giá*20
1200Tơ Duyên *3Hộp Đá Siêu*5Hoa Băng Giá*20
3000Quà Tiềm Năng*2Đá Đột Phá Trang bị*10Mảnh Cừu Ham Ăn*1
5000Quà Tiềm Năng*3Đá Tăng ST Lv6*1Mảnh Cừu Ham Ăn*1
10000Quà Tiềm Năng*4Đá Thức Tỉnh*2Mảnh Cừu Ham Ăn*1
20000Quà Tiềm Năng*8Đá Thức Tỉnh*3Quy Giáp*50
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Luyện*4
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện*5
60000Giầy Thiên Toàn*1Đá Chân Tiên*3Đá luyện*10
80000Uy Hổ Kỳ*2Mảnh Tâm Pháp Vàng*40Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150