Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/4-22/4)
18-04-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 19/4-22/4 | Áp dụng S1 - S194
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
19/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Tiêu Tương*11 vàng1
20/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐa Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngQuà Tiềm Năng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Thiên Toàn*11 vàng1
21/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Tiêu Tương*11 vàng1
22/4Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị 101 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngĐa Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 200 vàngQuà Tiềm Năng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngQuà Thiên Toàn*11 vàng1