Chuỗi Sự Kiện Tuần (2/10 - 4/10)
02-10-2018

Nạp Tích Lũy Nhận Hồn Tĩnh Vương & Giày Thiên Toàn

Thời gian: 0h ngày 2/10 - 23h59 ngày 4/10
Phạm vi: S1 - S177

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Chìa Khóa Tử Kim*2Đá Luyện*1Đĩnh Bạc Lớn*200
800Đặc tính tăng hoàn*5Bí Đỏ*10Đĩnh Bạc Lớn*400
1200Chìa Khóa Tử Kim*6Bí Đỏ*15Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Hồn Tĩnh Vương*5Đá Luyện*2Khung avatar Điệp Phiên Phiên
4000Hồn Tĩnh Vương*5Chìa Khóa Tử Kim*10Bí Đỏ*20
6750Hồn Tĩnh Vương*10Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Luyện*2
13500Hồn Tĩnh Vương*10Đá Tăng ST Lv7*1Quà Thiên Toàn*1
20000Hồn Tĩnh Vương*20Đá Giảm ST Lv7*1Đá Luyện*5
30000Giày Thiên Toàn*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Exp Đơn Siêu*700
40000Mảnh Tâm Pháp Vàng*100Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Cao*2
50000Đá Luyện Cao*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Tinh Thần Nguyên*20