Chuỗi Sự Kiện Tuần (20.1 - 23.1)
18-01-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 20.1 - 23.1 Áp dụng S1 - S187
Số vàng nạpPhần thưởng    
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*1Đặc tính tăng hoàn*1Đá Luyện*1 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*2Đặc tính tăng hoàn*1Đá Luyện*1 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*4Đặc tính tăng hoàn*1Đá Luyện*1 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*8Đặc tính tăng hoàn*2Đá Luyện*1 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Tương Ớt*12Đặc tính tăng hoàn*3Đá Luyện*2 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Tương Ớt*20Đặc tính tăng hoàn*6Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Tương Ớt*40Đặc tính tăng hoàn*12Đá Luyện*4Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Tương Ớt*70Đặc tính tăng hoàn*20Đá Luyện*7Đá Thức Tỉnh*7