Chuỗi Sự Kiện Tuần (20/11 - 22/11)
19-11-2018

BXH Phu Thê LSV Tống Ngọc

-= BXH Phu Thê LSV Tống Ngọc =-

Thời gian: 20/11 - 22/11 : Áp dụng S1 - S183 | 1h sáng ngày 23/11 trao quà
Hoa Băng Giá 
Điều KiệnPhần Thưởng
1Hồn phách Tống Ngọc *999Đá Chân Tiên*3Quà Bộ Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*3EXP Đơn Siêu*999
2 và 3Hồn phách Tống Ngọc *499Đá Chân Tiên*3Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*2EXP Đơn Siêu*499
4 đến 10Hồn phách Tống Ngọc *299Đá Chân Tiên*3Quà Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1EXP Đơn Siêu*299
11 đến 20Hồn phách Mị Bát Tử *50Đá Chân Tiên*3Đá Luyện*4Tinh Thần Nguyên*10EXP Đơn Siêu *299
21 đến 50Hồn phách Mị Bát Tử *50Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Luyện*3Tinh Thần Nguyên*5EXP Đơn Siêu *200
51 đến 100Hồn phách Mị Bát Tử *47Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Luyện*2Tinh Thần Nguyên*3EXP Đơn Siêu *100
Tặng đạt mốc
Số hoa tặngThưởng
10EXP Đơn Siêu*2Đỉnh Bạc Lớn *2Hoa Băng Giá*5
50EXP Đơn Siêu*4Đỉnh Bạc Lớn *2Hoa Băng Giá*10
100EXP Đơn Siêu*6Đỉnh Bạc Lớn *4Hoa Băng Giá*15
200EXP Đơn Siêu*8Đỉnh Bạc Lớn *5Hoa Băng Giá*20
500EXP Đơn Siêu*10Đỉnh Bạc Lớn *6Hoa Băng Giá*40
1000EXP Đơn Siêu*15Đỉnh Bạc Lớn *8Hoa Băng Giá*60
1500EXP Đơn Siêu*20Đỉnh Bạc Lớn *10Hoa Băng Giá*80
2000EXP Đơn Siêu*25Đỉnh Bạc Lớn *15Hoa Băng Giá*100