Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

BXH Tiêu Phí nhận Thiên Thạch Cổ

-= BXH Tiêu Phí nhận Thiên Thạch Cổ =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 | Áp dụng S1 - S196
  • Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Thiên Thạch Cổ*2Skin Tiểu Kiều*1Đá Thức Tỉnh*5Đá EXP Thời Trang*30
Top 2Thiên Thạch Cổ*2Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*5Đá EXP Thời Trang*20
Top 3Thiên Thạch Cổ*1Đá Giảm ST Lv6*2Đá Thức Tỉnh*5Đá EXP Thời Trang*15
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Đá EXP Thời Trang*15
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Thức Tỉnh*4Đá EXP Thời Trang*15
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*4Đá EXP Thời Trang*10
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Thức Tỉnh*3Đá EXP Thời Trang*10
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*3Đá EXP Thời Trang*10
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Đá EXP Thời Trang*5
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Thức Tỉnh*2Đá EXP Thời Trang*5