Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

Nạp Tích Lũy 4 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 4 Ngày =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 Áp dụng S1 - S196
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Đá Linh Thú*2Chìa Thần Bí*5Đĩnh Bạc Lớn*50
388Đá Thức Tỉnh*2Hộp Sách KN Cao*1Đĩnh Bạc Lớn*100
800 (Ưu Đãi)Hộp Kiểu Tóc Ung DungUy Hổ Kỳ*1Tinh Phách Nhanh lv4*2
1200Đá Đột Phá Trang Bị*20Hộp Nội Đơn Lv3*3Đĩnh Bạc Lớn*600
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Ung DungĐặc tính tăng hoàn cao*4Quà Tiềm Năng*10
4000Quẻ Từ*50Đá EXP thời trang *10Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
6750Hộp Trang Sức Ung DungĐá EXP thời trang *15Đá Luyện Cao*1
13500Hộp Đầu Sức Ung DungĐá Chân Tiên*1Đặc tính tăng hoàn cao*3
20000Hộp Y Phục Ung DungĐá Chân Tiên*2Đá EXP thời trang *50
30000Giày Tiêu Tương*1Đá Chân Tiên*3Quà Tiềm Năng*30
40000Uy Hổ Kỳ*2Đá Thức Tỉnh*15Hộp Mảnh-Thần*60
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Quà Tiềm Năng*50