Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 Áp dụng S1 - S196
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Lạc Vũ*5
400Đỉnh Bạch Lớn*50Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Lạc Vũ*10
800Hộp Tinh Phách lv3*1Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Lạc Vũ*20
1200Hộp Tinh Phách lv3*2Đá Thức Tỉnh*1Tiểu Oan Gia*3
3000Hộp Sách KN Cao*1Đá Đột Phá Trang bị*10Đỉnh Bạc Lớn*100Hồn Lý Thế Dân*1
5000 (hot)Đá Linh Thú*5Tinh Hoa Linh Thú*3Đá Tăng ST Lv6*1Hồn Lý Thế Dân*1
10000 (hot)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Thức Tỉnh*2Hồn Lý Thế Dân*1
20000 (hot)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Thức Tỉnh*3Đá Thân Mật Thú Cưng*5
30000 (hot)Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Thân Mật Thú Cưng*5
40000 (hot)Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Thân Mật Thú Cưng*10
60000 (hot)Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Đổi Class Nhân Vật*1Đá luyện*10
80000 (hot)Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150