Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/5 - 23/5)
20-05-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • 21/5 - 23/5 | Áp dụng S1 - S196 (ngày 22/5 không áp dụng S196)
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn mua mỗi ngàyGiới hạn VIP
Đá Thức Tỉnh*150%199899922
Đá Thức Tỉnh*150%1998999510
Đá Luyện*150%199899932
Đá Luyện Cao*150%3998199922
Hộp Mảnh Thần*350%40020051
Quà Tiềm Năng*150%200100200
Đá Nhanh Nhẹn Lv6*130%3900273010
Uy Hổ Kỳ*130%6000420030
Sắc Phong Lệnh-Cổ *130%5000350030
Đá Luyện*530%5000350050
Đá Luyện Cao*130%3000210050
Đặc tính tăng hoàn*530%50035050
Vòng Sáng 200030%10070300