Chuỗi Sự Kiện Tuần (21/6 - 23/6)
20-06-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 21/6 - 24/6 Áp dụng: S1-198
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*1Quy Giáp*4Du Xuân*5Hoa Lời Yêu Thương*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*2Quy Giáp*4Du Xuân*10Hoa Lời Yêu Thương*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*3Quy Giáp*6Du Xuân*20Hoa Lời Yêu Thương*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*5Quy Giáp*6Du Xuân*30Hoa Lời Yêu Thương*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*7Quy Giáp*10Du Xuân*60Hoa Lời Yêu Thương*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Chìa Khóa Tử Kim*10Quy Giáp*10Du Xuân*100Hoa Lời Yêu Thương*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Chìa Khóa Tử Kim*15Quy Giáp*14Du Xuân*180Hoa Lời Yêu Thương*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Chìa Khóa Tử Kim*20Quy Giáp*20Du Xuân*300Hoa Lời Yêu Thương*200