Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/11 - 29/11)
22-11-2018

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian: 23/11 - 26/11 : Áp dụng S1 - S183 

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Đồ*1Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Thiên Nhân Lệnh*1Hoa Cúc Nở*3
200200 VàngTinh Đồ*2Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Thiên Nhân Lệnh*2Hoa Cúc Nở*5
388400 VàngTinh Đồ*4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đá Luyện*1Thiên Nhân Lệnh*2Hoa Cúc Nở*10
800800 VàngTinh Đồ*8Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đá Luyện*1Thiên Nhân Lệnh*4Hoa Cúc Nở*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đá Luyện*2Thiên Nhân Lệnh*6Hoa Cúc Nở*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đá Luyện*2Thiên Nhân Lệnh*10Hoa Cúc Nở*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đá Luyện*4Thiên Nhân Lệnh*20Hoa Cúc Nở*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đá Luyện*7Thiên Nhân Lệnh*30Hoa Cúc Nở*200