Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/4-25/4)
22-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 23/4-24/4 Áp dụng: S1-194
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Dây Thả Diều*1Hoa Socola Tình Yêu*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Dây Thả Diều*2Hoa Socola Tình Yêu*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *3Dây Thả Diều*4Hoa Socola Tình Yêu*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *5Dây Thả Diều*8Hoa Socola Tình Yêu*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *7Dây Thả Diều*15Hoa Socola Tình Yêu*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá Đột Phá Trang Bị *10Dây Thả Diều*25Hoa Socola Tình Yêu*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá Đột Phá Trang Bị *16Dây Thả Diều*50Hoa Socola Tình Yêu*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá Đột Phá Trang Bị *30Dây Thả Diều*80Hoa Socola Tình Yêu*200Đá Thức Tỉnh*7

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 25/4 Áp dụng: S1-194
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Quy Giáp*4Hoa Socola Tình Yêu*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *2Quy Giáp*4Hoa Socola Tình Yêu*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *3Quy Giáp*6Hoa Socola Tình Yêu*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *5Quy Giáp*6Hoa Socola Tình Yêu*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Đột Phá Trang Bị *7Quy Giáp*10Hoa Socola Tình Yêu*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá Đột Phá Trang Bị *10Quy Giáp*10Hoa Socola Tình Yêu*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá Đột Phá Trang Bị *16Quy Giáp*14Hoa Socola Tình Yêu*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá Đột Phá Trang Bị *30Quy Giáp*20Hoa Socola Tình Yêu*200Đá Thức Tỉnh*7