Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/5 - 27/5)
23-05-2019

BXH Vui Vẻ Lục Tử Kiệt & Lữ Trĩ

-= BXH Vui Vẻ Lục Tử Kiệt & Lữ Trĩ  =-

Thời gian:
  • 1h05 ngày 24/5 - 26/5 | Áp dụng S1 - S196
  • 1h ngày 27/5 trao quà
Hoa Khai Phú Quý
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lục Tử Kiệt*47Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Lục Tử Kiệt*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Lữ Trĩ*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Lữ Trĩ*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lục Tử Kiệt*50Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng *15
Hạng 2-3Hồn Phách Lục Tử Kiệt*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Quà Tiềm Năng *10
Hạng 4-10Hồn Phách Lữ Trĩ*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Quà Tiềm Năng *5
Hạng 11-20Hồn Phách Lữ Trĩ*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Quà Tiềm Năng *5