Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/5 - 27/5)
23-05-2019

Đổi vật phẩm - Thẻ Quà Cupid

-= Đổi vật phẩm - Thẻ Quà Cupid =-

Thời gian:
  • 24/5 - 27/5| Áp dụng S1 - S196
Vật phẩm đổiVật Phẩm nhậnSố lần đổiĐiều Kiện
Vàng*399Thẻ Quà Cupid*90Khung Avatar Hè Rực Rỡ*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*90Quà Thú Cưng*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1Thẻ Quà Cupid*5Hoa Cún FA*150 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1Thẻ Quà Cupid*5Hoa Mèo FA*150 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*14Thẻ Quà Cupid*2Hoa Sủi Cảo Thập Cẩm*150 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*14Thẻ Quà Cupid*2Hoa Loan Báo Tin Vui*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*10Hoa Trọn Kiếp*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*20Hoa Ngưu Lang Chức Nữ*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*20Hoa Như Chim Liền Cánh*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*20Hoa Tình Yêu Vĩnh Cửu*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*60Hoa Hẹn Ước*13 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*39Thẻ Quà Cupid*5Tinh Thần Nguyên*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
 Thẻ Quà Cupid*8Tinh Thần Nguyên*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*39Thẻ Quà Cupid*7Quà Tiềm Năng*230 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1402Thẻ Quà Cupid*10Đá Thức Tỉnh*25 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*299Thẻ Quà Cupid*60Đá Thức Tỉnh*210 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*499Thẻ Quà Cupid*15Đá luyện*120 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*999Thẻ Quà Cupid*45Đá Luyện Cao*15 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*2999Thẻ Quà Cupid*270Phi Phong Vàng*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1999Thẻ Quà Cupid*135Đá Tiến Cấp Trân Bảo Cao*13 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*15Thẻ Quà Cupid*2Quy Giáp*1100 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*5Thẻ Quà Cupid*2Bùa tăng Kỹ Năng Cao*1100 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*30Thẻ Quà Cupid*10Đá đột phá trang bị*515 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*5Thẻ Quà Cupid*10Đá Linh Thú*130 lần/suốt sự kiệnVIP 0
 Thẻ Quà Cupid*150Đá Hợp Tâm Thú Cưng*110 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*150Thẻ Quà Cupid*15Đặc Tính Tăng Hoàn*120 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*15Thẻ Quà Cupid*5Chìa thần bí*150 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1999 (giảm 40%) Hoa Sinh Nhật Vui vẻ Liên Server3 lần/ suốt sự kiện 
Vàng*21999 (duy nhất mùa này) Phi Phong Đỏ*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 5