Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/5 - 27/5)
23-05-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 24/5 - 27/5 Áp dụng: S1-196
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*1Quà Tiềm Năng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Khai Phú Quý*3
200200 VàngĐá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*2Quà Tiềm Năng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Khai Phú Quý*5
388400 VàngĐá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*4Quà Tiềm Năng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Khai Phú Quý*10
800800 VàngĐá Luyện*1Chìa Khóa Tử Kim*6Quà Tiềm Năng*2Tinh Thần Nguyên*1Hoa Khai Phú Quý*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Chìa Khóa Tử Kim*8Quà Tiềm Năng*3Tinh Thần Nguyên*1Hoa Khai Phú Quý*50
20002000 VàngĐá Luyện*2Chìa Khóa Tử Kim*10Quà Tiềm Năng*5Tinh Thần Nguyên*2Hoa Khai Phú Quý*100
40004000 VàngĐá Luyện*4Chìa Khóa Tử Kim*12Quà Tiềm Năng*10Tinh Thần Nguyên*4Hoa Khai Phú Quý*150
67506750 VàngĐá Luyện*7Chìa Khóa Tử Kim*20Quà Tiềm Năng*15Tinh Thần Nguyên*6Hoa Khai Phú Quý*200