Chuỗi Sự Kiện Tuần (25/6 - 27/6)
24-06-2019

Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết & Thảm Long Phụng (hiếm)

-= Nạp tích lũy Nhận Hoắc Quyết & Khung Chat Tùng Xanh =-

Thời gian:
  • 25/6 - 27/6 Áp dụng: S1-199
Số Vàng nạpQuà
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Chìa Thần Bí*50Vàng*400Đá Thức Tỉnh*2
800Hoa Băng Giá*20Tên Ái Tình*10Quà Tiềm Năng*5
1200Hoa Băng Giá*30Tên Ái Tình*15Quẻ Từ*20
2000 (Ưu Đãi 1 lần duy nhất)Hoa Băng Giá*40Quà Tiềm Năng*10Thảm Long Phụng*1
4000Tên Ái Tình*30Đá Thức Tỉnh*5Chìa Thần Bí*100
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Đá Luyện*5
13500Hồn Hoắc Quyết*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Hoắc Quyết*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Hoắc Quyết*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Hoắc Quyết*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Hoắc Quyết*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1