Chuỗi Sự Kiện Tuần (27/11 - 29/11)
26-11-2018

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian: 27/11 - 29/11 : Áp dụng S1 - S183 
Số vàng nạpPhần thưởngGhi chú
8080 VàngChìa Khóa Tử Kim*1Đặc tính tăng hoàng*1Lương Nhân Lệnh*1Hoa Lời Yêu Thương*3 Áp dụng 2 lần/ngày
200200 VàngChìa Khóa Tử Kim*2Đặc tính tăng hoàng*1Lương Nhân Lệnh*2Hoa Lời Yêu Thương*5 Áp dụng 2 lần/ngày
388400 VàngChìa Khóa Tử Kim*4Đặc tính tăng hoàng*1Lương Nhân Lệnh*2Hoa Lời Yêu Thương*10 Áp dụng 2 lần/ngày
800800 VàngChìa Khóa Tử Kim*6Đặc tính tăng hoàng*2Lương Nhân Lệnh*4Hoa Lời Yêu Thương*20 Áp dụng 2 lần/ngày
12001200 VàngChìa Khóa Tử Kim*8Đặc tính tăng hoàng*3Lương Nhân Lệnh*6Hoa Lời Yêu Thương*50 Áp dụng 2 lần/ngày
20002000 VàngChìa Khóa Tử Kim*10Đặc tính tăng hoàng*6Lương Nhân Lệnh*10Hoa Lời Yêu Thương*100Đặc tính tăng hoàn-Cao*1Áp dụng 2 lần/ngày
40004000 VàngChìa Khóa Tử Kim*12Đặc tính tăng hoàng*12Đá Chân Tiên*1Hoa Lời Yêu Thương*150Đặc tính tăng hoàn-Cao*3Mỗi ngày chỉ áp dụng 1 lần
67506750 VàngChìa Khóa Tử Kim*20Đặc tính tăng hoàng*20Lương Nhân Lệnh*30Hoa Lời Yêu Thương*200Đặc tính tăng hoàn-Cao*5Áp dụng 2 lần/ngày