Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

BXH Tiêu Phí nhận Phi Phong Vàng

-= BXH Tiêu Phí nhận Phi Phong Vàng =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5| Áp dụng S1 - S196
  • Top1-2-3 Tiêu 3000 vào BXH
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Phi Phong Vàng*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện cao*3Đá Hợp Tâm Thú Cưng*4
Top 2Tinh Thần Nguyên*10Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện cao*2Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3
Top 3Tinh Thần Nguyên*7Đá Giảm ST Lv6*2Đá Luyện cao*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2
Top 4Tinh Thần Nguyên*5Đá Tăng ST Lv6*1Đá Luyện*3Đá Thức Tỉnh*4
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*4
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*4
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*3
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*2Đá Thức Tỉnh*3
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Đá Thức Tỉnh*2
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Đá Luyện*1Đá Thức Tỉnh*2