Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/5 - 30/5)
27-05-2019

Đá Lấp Lánh

-= Đá Lấp Lánh =-

Thời gian:
  • 28/5 - 30/5 Áp dụng S1-196
Nội dung:
  • Hoạt động phúc lợi - tham gia miễn phí miễn phí
  • Người chơi tham gia trò chơi sẽ nhận được các phần quà BXH thật hấp dẫn như sau:
Phần thưởng BXH Top
TOP BXHPhần Thưởng
1Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*20Quà Đồ Cam*1
2Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*15Quà Đồ Cam*1
3Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*15Đá Tăng ST lv6*1
4-6Tinh Thần Nguyên*10Quà Tiềm Năng*15Đá Tăng ST lv6*1
7-8Tinh Thần Nguyên*7Quà Tiềm Năng*10Đá Tăng ST lv5*1
9-10Tinh Thần Nguyên*5Quà Tiềm Năng*5Đá Tăng ST lv5*1
11-100Tinh Thần Nguyên*3Quà Tiềm Năng*3Đá Tăng ST lv4*1

Phần thưởng điểm event Đá
Điểm mỗi vánPhần Thưởng
300Thái Âm Cảm Ứng*1Tinh Đồ*1Đĩnh Bạc Lớn*10
500Thái Âm Cảm Ứng*1Tinh Đồ*1Đĩnh Bạc Lớn*15
800Thái Âm Cảm Ứng*2Tinh Đồ*2Đĩnh Bạc Lớn*20
1000Quà Tiềm Năng*1Cửu Âm Chân Kinh*1Đĩnh Bạc Lớn*20
1500Đá Thức Tỉnh*1Cửu Âm Chân Kinh*1Đĩnh Bạc Lớn*30